Project Description

LOCALS D’ASSAIG MUSIC BOX

Projecte de tractament acústic integral d’activitat

Aïllament i condicionament acústic

Control de soroll d’instal·lacions

Impacte acústic d’activitat

Direcció d’execució en obra de les solucions proposades

iconos