Project Description

C.C. JOAN OLIVER

ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC DE LA SALA POLIVALENT DEL CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER “PERE QUART”

Estudi d’impacte acústic de l’activitat de concerts a la sala polivalent mitjançant simulació informàtica.

Prescripció de mesures correctores per adaptar l’activitat a l’entorn.

iconos