Project Description

FESTIVAL PIKNIC ELECTRONIK

Instal·lació de limitador acústic

Mesures de control d’impacte ambiental

Gestió de molèsties generades per l’activitat ocasionades a l’entorn

Projecte d’impacte acústic dels equips de so mitjançant simulació informàtica

iconos