1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.1 DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

• Denominació social: DIEGO LACAL ALONSO
• NIF: 25188493C
• Domicili social: Carrer Doctor Trueta 183 4º1ª · 08005 – Barcelona
• Adreça de correu electrònic: info@modeloacustica.com

1.2 DADES DE CONTACTE DEL DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.)

No necessita D.P.O.

1.3 POLÍTICA DE PRIVACITAT – DEURE D’INFORMACIÓ D’ACORD A L’RGPD 679/2016.

El client que accedeix a posar les seves dades en els formularis de contacte d’aquesta pàgina web, d’acord amb el que s’exposa en aquest paràgraf d’aquest avís legal, DECLARA I MANIFESTA EXPRESSAMENT QUE:
Autoritza expressament a l’entitat DIEGO LACAL ALONSO a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal de qui signa, o actua com a representant legal, tutor o curador, d’alguna persona menor d’edat. Així mateix declara que se l’ha informat convenientment sobre la taula que es presenta en relació al dret recollit en l’art. 13 del RGPD.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCION DE DADES FITXER DE DADES CLIENTS

RESPONSABLE: DIEGO LACAL ALONSO

FINALITAT PREVISTA: Gestió de les dades introduïdes en els formularis de recollida de dades de la pàgina web. Enviament de publicitat.

LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.

DESTINATARIS DE CESSIONS DE DADES: Empreses del mateix grup. No es cediran dades llevat que sigui necessari per complir amb la pròpia prestació sol·licitada. No es cediran dades excepte per mandat legal. Assessoria fiscal i comptable. (En cas de compra a través del web).

DRETS: Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
Dret a oposar-se al tractament, Dret a la portabilitat de les dades;

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Podeu veure la nostra política de privacitat en: www.modeloacustica.com

COM EXERCIR ELS SEUS DRETS: Demani nostres formularis per a l’exercici de drets en:
(Direcció del client exposada en l’apartat 2.1)
www.agpd.es

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment. És per això que DIEGO LACAL ALONSO es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector. Li demanem que revisi aquest avís legal periòdicament.

1.4 DRETS RECONEGUTS PEL REGLAMENT UE 2016/679

• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a DIEGO LACAL ALONSO si tractem les seves dades.
• Dret a sol·licitar la seva rectificació, sempre que estiguin recollits incorrectament; i o sol·licitar la seva supressió.
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
• Dret a oposar-se al tractament: Deixarem de tractar les seves dades, excepte per motius legals.
• Dret a la portabilitat de les dades: Pot demanar-nos en qualsevol moment que enviem les seves dades a la mercantil que desitgi, mitjançant petició expressa.

1.5 COM PUC SOL-LICITAR ELS DRETS

En qualsevol moment, pot enviar-nos un mail utilitzant els formularis que l’Agència Espanyola de protecció de dades té a la seva pàgina web www.agpd.es amb la sol·licitud dels seus drets.

2. PRINCIPIS BÀSICS QUE REGEIXEN A LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

A. CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de DIEGO LACAL ALONSO que gestioni aquesta informació, com així signen en els contractes de confidencialitat que la nostra entitat regula amb els seus empleats.

B. INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

– VOLUNTARIETAT:
S’informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

– CONSEQÜÈNCIA:
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per DIEGO LACAL ALONSO, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular DIEGO LACAL ALONSO , podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a DIEGO LACAL ALONSO en l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN

Les dades que conservem són els merament recollides en els formularis que es tenen en la pàgina web com són dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom, e-mail, telèfon, etc. Aquesta informació és rebuda per DIEGO LACAL ALONSO i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.
De vegades, recollim les dades de navegació, com a dades d’IP, de wifi.

DURANT QUANT TEMPS

Dades recollides per al lliurament del nostre Newletter: Des de la subscripció fins al moment que sol·licita l’usuari la baixa del servei mitjançant l’enviament d’un mail.

Dades d’usuaris pujats a pàgines i xarxes socials: Des que l’usuari ofereix el seu consentiment fins que ens comunica la seva voluntat de romandre en les mateixes.

AMB QUINA FINALITAT DADES QUE ES CONSERVEN

L’única finalitat de tractar les seves dades és prestar-li el servei sol · licitat per la nostra empresa.

3. BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, DIEGO LACAL ALONSO envia un e-mail notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@modeloacustica.com